Rabu, 04 November 2015

DEFINISI LANDASAN EMPIRIS

Landasan Empiris - Ilmu Empiris adalah ilmu yang bertitik tolak pada pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi diartikan sebagai sentuhan, penglihatan, penciuman, pengecapan seseorang terhadap sesuatu yang diamatinya.

Followers

Terkini