Sabtu, 10 September 2016

DARAH KUTU BUSUKDarah Kutu Busuk, Nyamuk, Kutu Kepala dan Jerawat

Darah kutu busuk meksipun banyak, dihukumi seperti darah kutu kepala, nyamuk dan  jerawat. Darah kutu busuk ( jawa ; tinggi ) dihukumi ma’fu sebagaimana darahnya kutu kepala, nyamuk, dan darah yang keluar dari jerawat.
Menurut Qoul Mu’tamat yang didukung mayoritas ash-habb. Darah diatas dima’fu meskipun sangat banyak, hinga memenuhi pakaian. Meskipunn darah yang banyak itu jarang sekali terjadi ( nadir ) namun disamakan dengan sesuatu yang sering terjadi ( gholib ) karna sama-sama tergolong sesuatu yang sulit dihindari. Namun demikian apabila darah yang banyak ini keluar dengan disengaja. Maka tidak lagi dihukumi ma’fu.
Imam Al-Ishthokhri berpendapat “ apabila darah nyamuk itu terlalu banyak hingga merata pada pakaian, maka tidak lagi dihukumi ma’fu, karna yang demikian itu jarang sekali terjadi.
Pendapat Far’un “ apabila seseorang membersihkan pakaian dan masih banyak darah nyamuk tersisa, maka tidak wajib dihilangkan namun apabila disertai niat untuk mensucikannya, maka warna darah itu wajib dihilangkan.

Oleh: Habiburrohman
Siswa MA Al-Qodiri Kelas XI IPA 2

Followers

Terkini