PONDOK PESANTREN AL-QODIRI 1 JEMBER

LEMBAGA PENDIDIKAN BERBASIS PESANTREN

Ketik Kata Kunci

DENGAN MENJADI SEORANG MUSLIMAH, ENGKAU SUDAH MULIA

Sabtu, 30 Desember 2017, Sabtu, Desember 30, 2017 WIB Last Updated 2021-08-10T23:12:38Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

Wahai Engaku kaum Wanita....
Setiap musibah yang menimpamu karena keteguhanmu di jalan Allah, atas seizin-Nya akan menjadi penebus dosa. Bergembiralah dengan kabar yang tersurat dalam sabda Rasulullah ini :
"Apabila seorang perempuan taat kepada Tuhannya, mendirikan shalat lima waktu (yang menjadi kewajibannya), dan menjaga kehormatannya, maka ia akan masuk surga Tuhannya."
Semua itu mudah bagi mereka yang mendapat kemudahan dari Allah. Maka, laksanakanlah amalan-amalan yang mulia tersebut untuk bekalmu menghadap Tuhan yang maha pengasih kelak dan demi kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat. Taatilah syari'at dan berpegang teguhlah pada al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya, agar engkau menjadi seorang muslimah sejati. itulah kemuliaan dan kebanggaanmu yang tak terkira harganya. Sebab, banyak sekali wanita selain dirimu yang dilahirkan di negara-negara kafir; ada yang beragama Kristen, Yahudi, Komunis, dan agama-agama lain yang bertentangan dengan Islam. Sementara engkau, Allah telah memilihmu menjadi seorang Muslimah, pengikut ajaran Muhammad s.a.w, dan peneladanan jejak langkah Aisyah r.a, Khadijah r.a, dan Fathimah r.a.

Selamat berbahagia...! Karena engkau telah mendirikan shalat lima waktu, berpuasa Ramadhan, melaksanakan ibadah haji, dan mengenakan hijab.

Selamat berbagia....! Karena engkau telah rela menerima  Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, dan Muhammad s.a.w sebagai Rasul-Nya.
Komentar

Tampilkan

Terkini

Followers